top of page
Икономична
 • За Физически Лица

 • Безплатно транспортиране на повреденото МПС в рамките на населено място - неограничен брой пъти, в случай че повредата не може да бъде отстранена на мястото на аварията и когато аварията не е настъпила вследствие на ПТП.

 • Безплатно транспортиране на повреденото МПС извън населено място, до 40 км, до най-близкия областен град – неограничен брой пъти, в случай че повредата не може да бъде отстранена на мястото на аварията и когато аварията не е настъпила вследствие на ПТП.

 • Възможност за включване на допълнителни покрития като Помощ при повреда вследствие на ПТП, Кражба на детайли, Вандализъм, Свалени регистрационни номера и др. (Могат да бъдат избрани в процеса на поръчка на картата)

 • Смяна на спукана гума. При липса на резервна гума - безплатен транспорт на МПС до най-близък сервиз за гуми - неограничен брой пъти.

 • Безплатно подаване на ток – неограничен брой пъти.

 • Безплатни информационни услуги от диспечерския център, вкл. и съдействие за настаняване в хотел при ПТП или повреда на пътя.

 • Безплатен труд (до 30 мин.) по отстраняване на повреда от механик на мястото на повредата на МПС (вложените резервни части се заплащат от картодържателя).

 • 15% отстъпка от цената на ГТП в избрани пунктове в цялата страна. Списък с пунктовете е публикуван на адрес autoinassistance.com

Икономична

36,00 лв.Цена
 • Отказ и Връщане

  В случай че потребителят упражни правото си на отказ от договора, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителя и раздел VII от Общите условия, „АВТО ИН АСИСТЪНС“ ООД възстановява на потребителя получените суми по банковата карта на потребителя, използвана при първоначалната транзакция.

 • Активация

  Картата се активира 48 часа след закупуването й. Тя ще бъде видима във вашето Cardbox приложение след успешна активация.

bottom of page